Contact Information

Swiss Tamil Co-ordinating Commetee
Zieglerstrasse 36
3008 Bern

We Are Available 24/ 7. Call Now.

சுவிட்சர்லாந்து தமிழ்க்கல்விச்சேவையினரின் நிதிஅனுசரணையில் வவுனியா மாவட்டத்தின் பிரதேச செயலக பிரிவில் பாலைமோட்டை நவ்வி மற்றும் வவுனியா வடக்கு பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட சின்னடம்பன் , கரப்புக்குத்தி, விஞ்ஞானங்குளம் ஆகிய கிராமங்களில் கோவிற்- 19 ( கொரோனா ) தொற்றுநோய் ஆபத்தினால் வீடுகளில் முடங்கியிருக்கும் 104 குடும்பங்களிற்கு ரூபா1650 பெறுமதியான உலர் உணவு பொதிகள் எமது வெளிச்சம் நிறுவனத்தினூடாக வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

 
Share:

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *